Treballs de comptabilitat

Saber quin es l’estat econòmic d’una empresa es fonamental a l’hora de plantejar i solucionar qüestions com l’endeutament, la inversió, ..., en aquest sentit, el servei de comptabilitat no només ha de complir amb les obligacions legals establertes per la legislació vigent, sinó que ha de ser un recurs per la pressa de decisions.

En aquest sentit oferim, des de un servei integral de comptabilitat, en el que ens encarreguem de l’entrada dels assentaments comptables, de l’elaboració dels diaris, balanços, comptes de resultats i informes de seguiment trimestrals, a un servei d’assessorament comptable als assalariats o assalariades que estiguin designats pels responsables de l’empresa.