Assessorament laboral

En el marc de la legislació laboral vigent proporcionem un servei d’assessorament laboral, que inclou:

• Realització de les nòmines (butlletins i fulls de treball) dels assalariats de l’empresa
• Adaptació als canvis legislatius
• Altes, baixes i cotitzacions a la CASS
• Contractes, liquidacions i comunicacions laborals als empleats
• Resolució de consultes a nivell laboral.
• Tràmits de immigració (obtenció de residències amb permís de treball i passives)